COVID-19 DŮLEŽITÉ INFORMACE COVID-19 DŮLEŽITÉ INFORMACE
díky živým záběrům vždy na místě
Nejúpřímnější informace o počasí

webové kamery na Wurzeralmu

pohledy v reálném čase

Živé záběry z kamer jsou pěkné a dobré. Mnohem lepší je samozřejmě zažít Wurzeralm na vlastní kůži! Pročtěte se nejlépe ihned rozličnými nabídky ubytování v tomto hornorakouském lyžařském a turistickém ráji!